loader
POPÜLER ARAMALAR
ARGE

AR-GE VE TEKNOLOJİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE MAKSİMUM VERİM, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Sürdürülebilir bir gelecek için Cengiz Holding’in tüm grup şirketleri ve iştiraklerinde benimsenen en iyi uygulamalarla sektöre öncülük ediyoruz. Enerji, sanayi ve inşaat gibi ana iş kollarımızda yatırımlarımızı daha sürdürülebilir kılmak için teknolojiyi ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz.

İklim krizine karşı dev adımlar

Madencilikte su ve karbon ayak izimizi azaltmak için tesislerimizi son teknolojiyle donatıyoruz. Tesislerimizin bulunduğu bölgelerde yaptığımız analizlerle rehabilitasyon dönemlerinde toprağın ihtiyacı olan bitki ve fidanları dikiyoruz. Tüm tesislerimizi entegre çalıştırarak sanayide sıfır atık hedefini benimsiyor, mümkün olan tüm artık ürünleri değerlendirerek ekonomiye kazandırıyoruz. Sanayi tesislerimizde enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya özen gösteriyoruz.

Enerjide yenilenebilir kaynaklara olan yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santralini hayata geçiren şirketimiz Cengiz Enerji, hidroelektrik santralden elektrik üretiminde Türkiye’de özel sektörün en büyüğü.

Tecrübenin aktarımı

Ar-Ge ve teknoloji kullanımını en üst seviyeye çıkarırken, 40 yılı aşkın tecrübemizi hem iş ortaklarımıza hem de yeni yatırımlarımızla yurt dışına aktarıyoruz. Tüm tesislerimizde bulunan Ar-Ge merkezleri ve laboratuvarlarımızı diğer şirketlerin ve üniversitelerin kullanımına sunarak bilgi ve teknoloji konusundaki bilgilerimizi, daha iyi bir gelecek için paylaşıyoruz.

Türkiye için üretiyoruz

Öncü olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızla stratejik sektörlerin hammaddelerini Türkiye’de üreterek arz güvenliğini sağlıyoruz. Tüm ürünlerimizde iç pazarı önceliklendiriyoruz. Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen ürünler tüm grup şirketlerimizin süreçlerini uçtan uca desteklemek ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için “best practices study”yi odağına almaktadır.

 

AR-GE MERKEZİ

Madencilik sektöründe Türkiye’nin en büyüğü olan ve en yeni teknolojilerle kurulan Cengiz Holding Ar-Ge Merkezi, 2018 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Tamamen öz sermaye ile kurulmuş olan Merkez, grup şirketimiz olan Eti Bakır’ın Samsun İşletmesi sahası içinde 3.600 metrekarelik kapalı alana sahip, çağdaş bir mimari ile inşa edilmiş olan binasına 2023 yılında taşındı. Öncelikli olarak şirketimiz bünyesinde bulunan tüm grup ve iştiraklerin ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen Ar-Ge Merkezimiz, yeni yerinde kısa dönemde Türkiye’deki madencilik sektörünün de Ar-Ge hub’ı olacak. Temel amacı işletmelerimizdeki verimliliği artırmak olan Ar-Ge Merkezimiz bu amaç doğrultusunda, Cenevizliler döneminden kalma ve kendi üretim proseslerimizde ortaya çıkan cürufları ekonomiye kazandırmaya ve yeni bulunan maden sahalarına yönelik araştırmalara devam ediyor. Madencilikte “Sıfır Atık” anlayışı içinde, bütün tesislerimizde, geçmişten kalan ve halen üretilmekte olan atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümü (reduce, reuse, recycle) için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.