loader
POPÜLER ARAMALAR
İNSAN KAYNAKLARI

KARİYER

En kıymetli sermayemiz olan çalışanlarımızın gelişimi, verimliliği ve Türkiye için yarattığı katma değeri destekliyoruz.

43.000 KİŞİLİK DEV AİLE

En kıymetli sermayemizin insan kaynağımız olduğu inancı ile, tüm çalışanlarımızı potansiyelleri doğrultusunda destekliyor, gelişim odaklı, adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamı sunuyoruz.

İnsan Kaynakları politikamızın temelinde "İnsana Değer" yer almaktadır. Bu kapsamda Cengiz Holding, grup şirketleri ve iştiraklerinde;

  • Güvenilirliğin ve geribildirimin gücüne inanıyor, şirketimizde açık iletişimi benimsiyoruz.
  • Çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve çalışanlarımızın motivasyonunu arttırıcı uygulamaları önceliklendiriyor ve tüm organizasyonumuzda yaygınlaştırıyoruz.
  • Yeteneği ve potansiyeli odağına alan seçme yerleştirme süreçlerimizi adil ve şeffaf şekilde yönetiyoruz.
  • Cengiz Holding Hedef ve Stratejileri ile uyumlu eğitim stratejilerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini, yöneticilik becerilerini geliştirmeye odaklı programlar düzenliyor, geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.
  • Çalışanlarımızın güçlü yanlarını ve gelişim alanlarını belirliyor, kariyer planlarını oluşturuyor ve destekliyoruz.
  • Hedef bazlı performans değerlendirme sistemi ile tüm çalışanlarımızın bireysel performanslarını değerlendiriyoruz.
  • Ödüllendirme süreçlerimizi çalışanlarımızın yetkinlik ve performanslarına dayalı, objektif kriterler ile yönetiyoruz.
  • Değerlerimiz ve hedeflerimiz etrafında bir araya geldiğimiz farklı ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inançtan çalışanlarımız ile oluşturduğumuz kültürel çeşitliliğin gücüne inanıyor, farklılıklara saygı duyuyoruz.

Yeşil Yakalı Çalışan Hedefi

Sanayi, enerji, inşaat ve hizmet alanlarında önemli deneyim ve bilgi birikimine sahip bir şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Tüm yatırımlarımızda çevresel kriterlerin göz önünde tutulduğu şirketimizde ‘yeşil yakalı’ çalışanların sayısını artırmak için eğitim ve gelişime büyük önem veriyoruz.

Dünyada iklim krizinin yaşandığı bir ortamda, bir sanayi şirketi olarak düşük karbon ekonomisini biliyoruz ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Sanayi tesislerimizde ‘yeşil’ hedefiyle enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan alıyoruz.

Sıfır atık politikası ve entegre tesislerle sanayi atıkları şirketimizde ‘artık ürün’ olarak yeniden işleniyor ve ekonomiye kazandırılıyor. Enerji yatırımlarımızı rüzgar, su ve güneş ekseninde yenilenebilir kaynaklara çevirirken gübre üretimimizde doğru fiyat politikalarıyla çiftçimizi destekliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Türkiye’de yeşil yakalı çalışan sayısını artırıyoruz. 

Bölgesel İstihdam

Türkiye’nin tamamına yakınında tesisleri ve projeleri olan dev bir şirket olarak kentlerin gelişiminin insandan başladığına olan inancımızla, bölge halkının istihdamına büyük önem veriyoruz. Bölge insanın enerjisiyle, biz de gelişiyoruz.